عشق شیطان

M

Mina

Guest
تازه وارد
#1
موضوع رمان:عشق شیطان
نویسنده:مینا
ژانررمان:عاشقانه،غمگینی،هیجانی
تاریخ تایپ:بعدظهر
مقدمه...
 
M

Mina

Guest
تازه وارد
#2
موضوع رمان:عشق شیطان
نویسنده:مینا
ژانررمان:عاشقانه،غمگینی،هیجانی
تاریخ تایپ:بعدظهر
مقدمه...
نِمــےدانستَم… دِلتــَـــنگے دل نـــــازُکَم مے کُنـَد…
آنقــَــدر که بــــہ هَر بَهـــانہ ے کوچَکی چانہ ام بلرزَد…
و چِشمهایَم پـُر..
نِمـــــــے دانستَم نبودنَت کودکـــــــَـــم مے کُنـد…
آنقـــَـــدر کِه ساعــــَـــتها گوشِہ اے بنشـــــینم و
بـا همــِــہ قَهـــــر کنم که چِرا نیستے؟؟?
....
خلاصه:داستان من رو زمین روایت نمیشه بلکه توی آسمون جایی توابرها.الهه زیبای که عاشق پسرشیطان میشودیعنی دشمنش.پسرشیطان مغروروسردمثل یه شیطان رفتارمیکنه اما.....
..
اززبان:آراگل

خسته روی تخت نشستم ازبس خسته بودم چشمام بزور باز بودن .باهمون لباسا خوابیدم.
:بانولطفا بیدارشین
باصدای
 
M

Mina

Guest
تازه وارد
#3
نِمــےدانستَم… دِلتــَـــنگے دل نـــــازُکَم مے کُنـَد…
آنقــَــدر که بــــہ هَر بَهـــانہ ے کوچَکی چانہ ام بلرزَد…
و چِشمهایَم پـُر..
نِمـــــــے دانستَم نبودنَت کودکـــــــَـــم مے کُنـد…
آنقـــَـــدر کِه ساعــــَـــتها گوشِہ اے بنشـــــینم و
بـا همــِــہ قَهـــــر کنم که چِرا نیستے؟؟?
....
خلاصه:آراگل دختری که ازگذشته وآیندش خبرنداره.دختری که همه ازخوشگلیش درشگفتن.............
 

Mina1382

New member
تازه وارد
#4
نِمــےدانستَم… دِلتــَـــنگے دل نـــــازُکَم مے کُنـَد…
آنقــَــدر که بــــہ هَر بَهـــانہ ے کوچَکی چانہ ام بلرزَد…
و چِشمهایَم پـُر..
نِمـــــــے دانستَم نبودنَت کودکـــــــَـــم مے کُنـد…
آنقـــَـــدر کِه ساعــــَـــتها گوشِہ اے بنشـــــینم و
بـا همــِــہ قَهـــــر کنم که چِرا نیستے؟؟?
....
خلاصه:داستان من رو زمین روایت نمیشه بلکه توی آسمون جایی توابرها.الهه زیبای که عاشق پسرشیطان میشودیعنی دشمنش.پسرشیطان مغروروسردمثل یه شیطان رفتارمیکنه اما.....
..
اززبان:آراگل

خسته روی تخت نشستم ازبس خسته بودم چشمام بزور باز بودن .باهمون لباسا خوابیدم.
:بانولطفا بیدارشین
باصدای
 
Top